Megkésett beszédfejlődés

Megkésett beszédfejlődésű gyermekek egyéni/csoportos célrendszere:
– a nagymozgások stabilizálása, mozgáskoordináció fokozása, fennmaradt reflexek leépítése
– finommotorikus tevékenység fejlődésének támogatása: preciziós fogás kialakítása, oppozíciós mozgássor pontosítása, célirányos manipuláció szervezése,
– beszéd előkészítő elemeinek támogatása: látási és hallási figyelem felkeltése, emlékezetbe tartás fokozása, utánzás kialakítása, ritmizálás támogatása, testtudat kialakítása, a gagyogás és a szókezdemények megjelenésének elősegítése
– a beszéd tartalmi oldalának alapozása: fogalmi rendszer kialakítása ezáltal passzív szókincs fejlesztése, utasítás megértésének fokozása
– a beszéd formai oldalának alapozása: a beszéd motoros rendszerének beindítása