Korai fejlesztés

Korai fejlesztésben részesülő gyermekek egyéni/csoportos célrendszere:
– a nagymozgások kialakítása és stabilizálása, mozgáskoordináció fokozása, fennmaradt reflexek leépítése : gurulás, kúszás, négykézláb járás, ülésformák, önálló járás előkészítése
– finommotorikus tevékenység fejlődésének támogatása: kezek aktivizálása, fogás- elengedés támogatása, oppozíciós mozgássor kialakítása, célirányos manipuláció szervezése,
– beszéd előkészítő elemeinek támogatása: látási és hallási figyelem felkeltése, emlékezetbe tartás fokozása, utánzás kialakítása, ritmizálás támogatása, testtudat kialakítása, a gagyogás és a szókezdemények megjelenésének elősegítése