Pillangóház - Korai fejlesztő és tehetséggondozó központ Miskolcon
3508 Miskolc, Kertész utca 4.
+36308971653, +36203248228

Iskola előkészítő foglalkozások


Iskola előkészítő foglalkozások

Azokat az óvodás gyermekeket várjuk, akiknek szülei nem csupán iskola előkészítő foglalkozást keresnek, hanem kíváncsiak gyermekük iskolai felkészültségére, különös tekintettel a tagozatos iskolákba készülőkre. Mivel iskola előkészítő csoportjainkba történő bekerülést is egy felmérés előzi meg, ezáltal elősegítve a megfelelő foglalkozási forma kiválasztását.

A foglalkozások lényege a részképesség gyengeségek következtében kialakuló tanulási zavar megelőzése. Elvünk, hogy a fejlesztést azon a szinten kell kezdeni, ahol a gyermek tart, akkor is ha ez a szint az életkor szerinti elvárt alatt van. Ezért fontos, hogy egy felmérés előzze meg a fejlesztési javaslatot, ahol feltérképezzük a gyermek részképesség területeit. A fejlesztés a tanulási folyamat
legfontosabb elemeire terjed ki: figyelem, emlékezet, téri tájékozódás, észlelés, észlelési területek összekapcsolása, szerialitás (sorrendiség), beszédmegértés. A foglalkozások komplex jellegét mozgásos alapstruktúra előremozdításával (TSMT, HRG) az értelmi és a beszéd területeinek összekapcsolásával biztosítjuk.

A fejlesztés során a célzott részképesség terület fejlődésnek indul, ami lehetőséget jelent a korábban rosszul elsajátított vagy el nem sajátított ismeret újra vagy megtanulására. Fokozott figyelmet fordítunk azokra a gyermekekre, akik tagozatos iskolába készülnek. Mivel pl. a nyelvtanuláshoz szükséges részképességeknek megfelelő szinten kell állnia ahhoz, hogy egy két tanítási nyelvű általános iskolában jól teljesítsen a gyermek.