Pillangóház - Korai fejlesztő és tehetséggondozó központ Miskolcon
3508 Miskolc, Kertész utca 4.
+36308971653, +36203248228

HRG Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika


HRG Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika

Neuro-szenzomotoros hidroterápiás fejlesztés. Vízben történő „gyógyító terápia” . A HRG terápia egy olyan okosító vízi mozgásterápiás rendszer ahol a különböző agyterületek mozgással történő ingerlése kiváltja a helyes működésbeli válaszokat. Így lesz a gyerek „okosabb” szabálykövetőbb, szófogadóbb, nyugodtabb, mozgásában és beszédében koordináltabb és össze rendezettebb.

Fejlesztő terápiás foglalkozásainkat kellemesen meleg 34C-fokos vízbe tartjuk. Különböző szintű homogén csoportokkal ( baba kezdő-haladó ) megyünk az előzetes felmérések alapján . Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő Aqua terápiás medencéjében.

Csoda a vízben
A HRG módszer 1994 óta levédett magyar rehabilitációs eljárás. Langyos vízben alkalmazható, 370 mozgásfeladata .

Jellemzői: minden HRG-fejlesztést alapos neuro- és szenzomotoros szemléletű vizsgálat előz meg. A különböző mozgáselemek a vízben könnyebben elvégezhetők, mint a száraz földön. Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire. Normalizálja a hiányzó képességeket., valamint a felfogóképességet is növeli.

A vízben történő mozgás sokban különbözik a szárazföldi mozgásoktól más a hőszabályozás,más a fizikai környezet.

A HRG feladatköre
A megkésett, eltérő mozgás, beszéd és értelmi fejlődés, figyelemzavar, eltérő aktivitás, mozgássérültség, érzelmi kötődési és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálása. A HRG komplex fejlesztés. A játékos vízi gyakorlatok a megszerzett ismeretekre épülnek.

A HRG fejlesztési területei:

 • figyelem, feladattartás
 • szem-kéz koordináció, finommozgások fejlesztése
 • nagy – és finommozgások koordinációja
 • kóros reflexek és kóros testtartások leépítése
 • alkalmazkodás (új közeghez, társakhoz)
 • egyensúlyfejlesztés
 • beszédfejlesztés (mozgás összekapcsolása a beszéddel) pl.: víz tetején a tenyér körkörös mozgatása ” Borsót főztem… ” című ének kíséretében
 • fej és törzskontroll kialakítása
 • izomtónus normalizálása.

  Az életkori sajátosságokat a fejlesztés során figyelembe kell venni, mivel a gyermek fő tevékenységi formája , 6 éves kor alatt a játék, ezért a feladatokat játékosan oldják meg és változatosan sok eszközt is használnak. 1-1 mozdulatot énekkel, mondókával, játékos cselekvésekkel, (pl.: kaszáló mozdulat, vonatozás) illetve eszközzel kísérnek (pl.: labda, karika, lebegő műanyag tárgyak). Az eszköz konkrét segítséget is jelenthet a feladatok végzése közben. Az eszközök a könnyebb feladatokról a nehezebb feladatokra történő rávezetés előkészítését is segítik.

  Mekkora a fejlődés?

  A HRG  elsősorban gyógyító terápia, a feladatokat célzottan, sosem véletlenszerűen, hanem mindig tudatosan választja a terapeuta, a gyermek organikus érettségi, idegrendszeri fejlettségi szintjének megfelelően. A HRG-terápia kétségkívül okosító módszer, hiszen egy adott agyi terület mozgással történő ingerlése, előbb-utóbb kiváltja a várt kognitív, azaz észbeli választ, fejlődést is.A motoros, azaz a mozgásos területen, a pszichés-kognitív, azaz az érzelmi, értelmi, társas területen is pozitív változások történnek. A rendszeres, heti minimum két alkalmas HRG-foglalkozás után így lesz a gyermek előbb-utóbb szabálykövetőbb, terhelhetőbb, „okosabb”. A fegyelmezetlen gyermek szófogadóvá, az izgő-mozgó nyugodtabbá, a suta ügyesebbé, az agresszív pedig elfogadóbbá válik. A HRG-módszer és feladatok rendszeres és kellően intenzív alkalmazásának az idegrendszer kéreg alatti szabályzásának normalizálódására van pozitív hatása. Ezzel párhuzamosan a sikeres viselkedésszervezéshez és a kognitív funkciók végrehajtásához szükséges agykérgi sémák is “bejáratódnak”, ami a pozitív transzfer-folyamatok kialakulását segíti elő. A mozgás, a figyelem, a “szófogadás”, a beszéd, a beilleszkedési és gondolkozási folyamatok komplexen megfigyelhető javulása jelzi a HRG-terápia sikerességét és hatékonyságát. A HRG-fejlesztésre járó gyermekekkel a többi pedagógus azonos diagnózis és súlyossági fok mellett gyorsabban fog jobb eredményt elérni, mint a ” szenzomotorosan nem előkészített/felzárkóztatott” gyermekeknél. A felzárkóztatás után a széleskörű mozgáskultúra megalapozása, az eszközös feladatok “végigtanulása” (konkrét műveletek…), a koordinációt, szerialitást és a ritmusérzéket fejlesztő feladatok elsajátítása történik.