Pillangóház - Korai fejlesztő és tehetséggondozó központ Miskolcon
3508 Miskolc, Kertész utca 4.
+36308971653, +36203248228

Csecsemő és kisgyermekkori komplex fejlesztő programok, beszédindító programok


Csecsemő és kisgyermekkori komplex fejlesztő programok, beszédindító programok

Foglalkozásainkon résztvevő gyermekek a szülők támogatásával, szakembereink vezetésével
elsajátítják a nagymozgásokon ( kúszás, négykézláb mászás) túl, a finommotorika megtámogatásával
a beszéd előkészítő elemeit, valamint az értelmi fejlődés alapjait.Beszédindító csoportjainkba azokat a gyermekeket várjuk, akik beszédfejlődése elmarad a kor szintjétől és szüleik olyan terápiát keresnek ahol gyors az előrehaladás.

Babacsoport célrendszere:
– a nagymozgások kialakítása és stabilizálása, mozgáskoordináció fokozása, fennmaradt reflexek leépítése : gurulás, kúszás, négykézláb járás, ülésformák, önálló járás előkészítése
– finommotorikus tevékenység fejlődésének támogatása: kezek aktivizálása, fogás-elengedés támogatása, oppozíciós mozgássor kialakítása, célirányos manipuláció szervezése,
– beszéd előkészítő elemeinek támogatása: látási és hallási figyelem felkeltése, emlékezetbe tartás fokozása, utánzás kialakítása, ritmizálás támogatása, testtudat kialakítása, a gagyogás és a szókezdemények megjelenésének elősegítése
– kognitív (értelmi) funkciók támogatása

A komplex terápiás egység egyik eleme a szenzomotoros – hydroterápia, ami a célirányos mozgássorokon keresztül támogatja és előkészíti az idegrendszer azon területeinek fejlődését, ami a nagymozgások, a beszéd és a kognitív folyamatok alapstruktúráját képezi. Erre épül rá a második egység, ami a részképességek aktív "gyakoroltatását" jelenti egy támogató mozgásos közegben.

Beszédindító csoport célrendszere:
– a nagymozgások stabilizálása, mozgáskoordináció fokozása, fennmaradt reflexek leépítése
– finommotorikus tevékenység fejlődésének támogatása: preciziós fogás kialakítása, oppozíciós mozgássor pontosítása, célirányos manipuláció szervezése,
– beszéd előkészítő elemeinek támogatása: látási és hallási figyelem felkeltése, emlékezetbe tartás fokozása, utánzás kialakítása, ritmizálás támogatása, testtudat kialakítása, a gagyogás és a szókezdemények megjelenésének elősegítése
– a beszéd tartalmi oldalának alapozása: fogalmi rendszer kialakítása ezáltal passzív szókincs fejlesztése, utasítás megértésének fokozása
– a beszéd formai oldalának alapozása: a beszéd motoros rendszerének beindítása

Csoportos foglalkozásainkon résztvevő gyermekek a szülők támogatásával szakembereink vezetésével vesznek részt. A mozgásos alap (koordináció, finommotorika) előre lépésével biztosítjuk a beszéd mozgásos alapstruktúráinak fejlődését, amire a későbbiekben a beszéd tartalmi és formai oldalának fejlesztését építjük.